LOTS OF EBOOKS. 100 % FREE

Welcome to your friendly neighborhood library. We have more than 50,000 free ebooks waiting to be discovered.

vŧvisare en bok om kristet ledarskap

Motivationskoden "Slutkorrektur!" Vad är det som gör att vi människor går igång på jobbet – att vi blir inspirerade, engagerade och motiverade? Snart kommer ...

Mitt framgångsrecept - ny bok för ledare i äldreomsorgen "Det handlar om livet och om att leva – tills man dör." ”Mitt framgångsrecept – en bok om